Lyrics “Ne secam se” – Milica Pavlović

Proseko sam dotukla i košulju sam svukla
Bilo je nešto ludo u atmosferi
A sad me boli glava i tako mi spava
Meni je bilo lepo, ti ne zameri
Ma otkud znam gde bila sam
I provela se slavno
I da li su me muvali
Ja ne sećam se stvarnoMa otkud znam gde udaram
Ne mogu film da vratim
Ja volim te, to priznajem
Al’ drugo slabo pamtim
Šta hoćeš da ti kažem
Kad misliš da te lažem
Nisam ja cigareta u tabakeri
Od gužve nisam čula
Tvoj broj na nula nula
Meni je bilo lepo, ti ne zameri
Ma otkud znam gde bila sam
I provela se slavno
I da li su me muvali
Ja ne sećam se stvarno
Ma otkud znam gde udaram
Ne mogu film da vratim
Ja volim te, to priznajem
Al’ drugo slabo pamtimMa otkud znam gde bila sam
I provela se slavno
I da li su me muvali
Ja ne sećam se stvarno
Ma otkud znam gde udaram
Ne mogu film da vratim
Ja volim te, to priznajem
Al’ drugo slabo pamtim…
➤ Music: Phoebus
Lyrics: Ljiljana Jorgovanović
Arrangement: Phoebus
Milica Pavlović 2018