Florin Cercel cu melodia Sa-mi traiasca fata | Versuri 
Versuri:A cazut din cer o stea si ea e fata mea,
Moare tati dupa ea, of fata mea…
Sa-mi traiasca fata, fata mea, fata mea, regina,
SI la toata lumea care are zana ca a mea,
Sa-mi traiasca fata, fata mea, fata mea, regina,
SI la toata lumea care are zana ca a mea,
Am o fata, o comoara, o frumoasa domnisoara,
Ca floarea de primavara, of fata mea,
Am o fata, o comoara, o frumoasa domnisoara,
Ca floarea de primavara, of fata mea…
Sa-mi traiasca fata, fata mea, fata mea, regina,
SI la toata lumea care are zana ca a mea,
Sa-mi traiasca fata, fata mea, fata mea, regina,
SI la toata lumea care are zana ca a mea,Pentru Antonia, pentru fata mea,
Soarele din cer, Fata lui Florin Cercel,
Pentru Antonia, pentru fata mea,
Soarele din cer, Fata lui Florin Cercel,
A cazut din cer o stea si ea e fata mea,
Moare tati dupa ea, of fata mea…
Am o fata, o comoara, o frumoasa domnisoara,
Ca floarea de primavara, of fata mea,
Am o fata, o comoara, o frumoasa domnisoara,
Ca floarea de primavara, of fata mea…
Sa-mi traiasca fata, fata mea, fata mea, regina,
SI la toata lumea care are zana ca a mea,
Sa-mi traiasca fata, fata mea, fata mea, regina,
SI la toata lumea care are zana ca a mea,