Lyrics Ne vraća se ljubav nikad – Dženan Lončarević

Sećaš li se obećanja
I onog jednog dana
Imaćemo dom i klinca
Po glavi mi se vrti
Veruj mi do smrti
I evo umro sam
Sećaš li se noći
Pogleda bez reči
Rukama si skrila lice
Sve puklo je za sekund
I pobegla si nekud
Da te uplakanu ne gledamNe vraća se ljubav nikad
Tamo gde je bio ponos iznad
To je samo moja želja
Kojoj sam do smrti veran
Ne zida se dom od krova
Kniga ne čita od zadnjeg slova
To je samo moja želja
Jednom kad bih bio srećan
Da se budim s tobom
A znam da je mnogo
Ostao mi dodir kao žig na koži
Tuga samo perle niže
Na podu slike tvoje
I laž da još smo dvoje
U nju ne sumnjam
Sećaš li se noći
Pogleda bez reči
Rukama si skrila lice
Sve puklo je za sekund
I pobegla si nekud
Da te uplakanu ne gledamNe vraća se ljubav nikad
Tamo gde je bio ponos iznad
To je samo moja želja
Kojoj sam do smrti veran
Ne zida se dom od krova
Kniga ne čita od zadnjeg slova
To je samo moja želja
Jednom kad bih bio srećan
Da se budim s tobom
A znam da je mnogo
Ne vraća se ljubav nikad
Tamo gde je bio ponos iznad
To je samo moja želja
Kojoj sam do smrti veran
Ne zida se dom od krova
Kniga ne čita od zadnjeg slova
To je samo moja želja
Jednom kad bih bio srećan
Da se budim s tobom
A znam da je mnogo…
➤ Music & Lyrics: Bane Opačić
Mix/Master: Mahir Sarihodžić, Borjan Milošević
Back Vocal: Maya Sar, Aida Mušanović Arsić
Produced by Mahir Sarihodžić
Dženan Lončarević | 2019