За да сме сигурни, че оценката и съдържанието на отзивите са актуални за вашите предстоящи пътувания, архивираме отзивите, които са по-стари от 36 месеца.

Само гости с реален престой чрез thisweekincas.com могат да пишат отзиви за съответното място за настаняване. Това означава, че тези оценки са реални. Само реалните гости знаят подробности за тишината в стаите, качеството на храната и обслужването от персонала.

Споделете вашия опит – положителен и отрицателен. Моля, следвайте нашите указания.

Нашето виждане за отзивите

Ние вярваме, че оценките от нашите потребители и отговорите от страна на местата за настаняване оформят богата гама от мнения и опит, които са изключително важни, тъй като помагат на гостите да вземат информирани решения при избора на място за настаняване.

Правила за отзивите

Коментарите в thisweekincas.com са отражение на лоялността на нашите гости и местата за настаняване и се отнасяме към тях с уважение.

Без значение дали коментарите са положителни или отрицателни, те ще бъдат публикувани изцяло и възможно най-бързо, след като бъде проверено дали отговарят на изискванията на thisweekincas.com. Ще осигурим и прозрачност относно статуса на полученото съдържание.

След като изпратите отзив, можете да го промените, като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на thisweekincas.com.

Същите изисквания и стандарти за съдържание, генерирано от потребители, ще се прилагат и за коментари, оставени от местата за настаняване.

Ще оставим коментарите да говорят сами за себе си и няма да оценяваме тяхната обективност. Ролята на thisweekincas.com е на посредник между гостите и местата за настаняване.

Изисквания и стандарти за отзивите

Тези изисквания и стандарти имат за цел да предпазят съдържанието на thisweekincas.com уместно и подходящо за семейства, без да се ограничава изразяването на крайни мнения. Те се прилагат в същата степен, независимо от тона на коментара.

Коментарите трябва да бъдат свързани с пътуване. Най-полезните мнения са детайлни и помагат на другите да вземат по-добри решения. Моля, не включвайте лични, политически, етнически или религиозни коментари. Съдържание с промоционална насоченост трябва да бъде премахнато, а в случай на възникнали спорове относно услугите, предлагани от thisweekincas.com, това съдържание ще бъде препратено към Връзка с клиенти или отдел Връзка с партньори.

Коментарите трябва да са подходящи за международна аудитория. Моля, избягвайте използването на обидни думи или опити за употреба на обидни думи, независимо от езика, на който пишете. Коментари и други видове съдържание, включващи „реч на омразата”, дискриминиращи забележки, заплахи, недвусмислени сексуални забележки, насилие и разпространение на нелегални дейности, са забранени.

Съдържанието трябва да бъде искрено и уникално за госта. Оценките са най-ценни, когато са оригинални и безпристрастни. Вашият коментар трябва да идва от вас самите. Местата за настаняване, партньори на thisweekincas.com не могат да публикуват от името на гостите или да предлагат възнаграждение в замяна на оценки. Няма да бъдат позволени опити за уронване на престижа на конкурент чрез добавяне на негативен коментар.

Уважавайте личността на другите. thisweekincas.com ще направи всичко възможно да прикрива имейл адреси, телефонни номера, уебсайт адреси, профили в социалните мрежи и друга подобна информация.

Изразените в коментарите мнения са на гости и места за настаняване на thisweekincas.com и не са изразени от името на thisweekincas.com. thisweekincas.com не поема отговорност и задължения за публикуваните оценки или отговори. thisweekincas.com е посредник (без никакви задължения за проверка на истинността) и не е автор на тези коментари или отговори.

По принцип отзивите са подредени по дата и допълнителни критерии, за да могат да бъдат показани най-подходящите отзиви, включително (но без да бъдат ограничавани от): вашият език, отзиви с текст, и неанонимни отзиви. Допълнителни опции за подреждане могат да бъдат налични (по типа на пътуващия, по оценка и т.н.).

Отказ от отговорност по отношение на преводите

Тази услуга може да съдържа преводи, предоставени от Google. Google отхвърля всички гаранции, свързани с преводите, изрични или подразбиращи се, включително гаранции за точност, надеждност и всякакви подразбиращи се гаранции за пазарна реализация или пригодност за определена цел и ненарушение.