Великден, който се явява край на Великденските пости през 2019 година се пада на 28 април 2019 година.

Великденски пости през 2019 година са от понеделника след Сирни Заговезни на 10 март 2018 година до 28 април 2019 година.

Католиците и протестантите празнуват Великден през 2018 година 21 април 2018 година.

В тази връзка тук можете да откриете още малко полезна информация за почивните дни и дните за отработване за тази и следващата година.

Великденските пости са най-строгите пости в годината и през тях са забранени църковните бракове. Затова и една от популярните дати за сватби в годината е последната събота преди постите, а сватбеният сезон на практика започва с приключването им.

Ето и списък кога се пада православния Великден през следващите години:

Великден 2015г. – 12 априлВеликден 2016г. – 1 майВеликден 2017г. – 16 априлВеликден 2018г. – 8 априлВеликден 2019г. – 28 априлВеликден 2020г. – 19 априлВеликден 2021г. – 2 майВеликден 2022г. – 24 априлВеликден 2023г. – 16 априлВеликден 2024г. – 5 майВеликден 2025г. – 20 априлВеликден 2026г. – 12 априлВеликден 2027г. – 2 майВеликден 2028г. – 16 априлВеликден 2029г. – 8 априлВеликден 2030г. – 30 април

Великденските пости винаги започват 7 седмици преди Великден със Сирни Заговезни. За следващите години Сирни Заговезни са на:

Сирни Заговезни 2015 година – 22 февруариСирни Заговезни 2016 година – 13 мартСирни Заговезни 2017 година – 26 февруариСирни Заговезни 2018 година – 18 февруариСирни Заговезни 2019 година – 10 мартСирни Заговезни 2020 година – 01 мартСирни Заговезни 2021 година – 14 мартСирни Заговезни 2022 година – 06 мартСирни Заговезни 2023 година – 26 февруариСирни Заговезни 2024 година – 7 мартСирни Заговезни 2025 година – 2 мартСирни Заговезни 2026 година – 22 февруариСирни Заговезни 2027 година – 14 мартСирни Заговезни 2028 година – 26 февруариСирни Заговезни 2029 година – 18 февруариСирни Заговезни 2030 година – 10 март

Католическата църква изчислява Великден по Грегорианския календар, докато православните църкви използват Юлианския календар. Затова и някои години празникът при двете църкви се пада на една дата, а в други години – на различна.

Католически Великден – 2017г. – 16 априлКатолически Великден – 2018г. – 1 априлКатолически Великден – 2019г. – 21 априлКатолически Великден – 2020г. – 12 априлКатолически Великден – 2021г. – 4 априлКатолически Великден – 2022г. – 17 априлКатолически Великден – 2023г. – 9 априлКатолически Великден – 2024г. – 31 мартКатолически Великден – 2025г. – 20 април (Съвпада с Православен Великден)Католически Великден – 2026г. – 5 априлКатолически Великден – 2027г. – 28 мартКатолически Великден – 2028г. – 16 април (Съвпада с Православен Великден)Католически Великден – 2029г. – 1 априлКатолически Великден – 2030г. – 21 април